Made by dataplus SD MAHARDIKA DENPASAR Jl. By Pass Ngurah Rai No. 23 Tohpati - Sanur - Denpasar BALI tel: 0361-468263 fax: 0361-464604 e-mail: sdmahardika@karanggede.com e-mail: tkmahardika@karanggede.com e-mail: info@karanggede.com www.karanggede.com SD MAHARDIKA  DENPASAR Jl. By Pass Ngurah Rai No. 23, Tohpati - Sanur - Denpasar, BALI Telp. (0361) 468263  Fax. (0361) 464604 E-mail: sdmahardika@karanggede.com     info@karanggede.com Web: www.karanggede.com